ထန္းေတာင္သူတို႔အတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရမယ့္ ေႏွာင္ၾကိဳးတမွ်င္

အိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း ထမင္း၊ဟင္းအပါအဝင္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ေလာင္းခ်ထားသည့္ ရႊံ႕အိုင္အနီးမွာ ထန္းရည္ခံယူသည့္ အမဲေရာင္ ေျမအိုး(ျမဴအိုး)မ်ားသည္ ဖရိုဖရဲႏွင့္ ကဲြသည့္အိုးက ကဲြေန ၊ေမွာက္သည့္အိုးက ေမွာက္ကာ ေျမအိုးတို႔ ကို စားၾကြင္းမ်ားျဖင့္ ေပလူးေနသျဖင့္ ျခင္၊ယင္မ်ား ဝဲေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ယင္းျမင္ကြင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္အထိ ထန္းတက္ၿပီး အသက္ေမြးေက်ာင္းခဲ့သည့္ မေကြးတိုင္း၊နတ္ကန္ေက်းရြာက ထန္းပင္တက္ သက္တမ္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဦးမင္းေအာင္ ၏ အိမ္ျခံဝင္းျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ကဆိုလွ်င္ မေကြးတိုင္းအတြင္းမွာ ထန္းတက္သူမ်ားျပားၿပီး ထန္းလုပ္ငန္းသည္ အေရးပါ အရာ ေရာက္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြရရာရေၾကာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ယင္းအခ်ိန္က ေဒသတြင္း ထန္းလ်က္ ေစ်းကြက္သည္ ႀကီးထြားသည္။ထန္းလ်က္ပဲြရုံအမ်ားအျပားရွိၿပီး ေဒသထြက္ ထန္းလ်က္မ်ားကို ပဲြရုံမ်ားကို သြင္းခဲ့သျဖင့္ အဆင္ေျပခဲ့သည္။

ေညာင္ပင္ေက်းရြာက ဦးဘိုေဌးဆိုလွ်င္လည္း  ယခင္က တစ္ရက္မွာ ထန္းပင္ ၆၀ ခန္႔တက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ တစ္ေန႔မွာ ထန္းလ်က္ ၁၀၀ ပိႆာခန္႔ရသည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၎သည္ ထန္းတက္ျခင္း အလုပ္ကို ေက်ာခိုင္းၿပီး ေရကာတာ ဆည္ျခင္း လုပ္ငန္းကို တစ္ႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ ထန္းတက္ဝါသနာပိုးသည္ ေပ်ာက္မသြားေသာေၾကာင့္ ထန္းတက္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာသည္။

“အခုက်ေတာ့ ေလးငါး၊ေျခာက္ပင္ပဲ တက္ေတာ့တယ္ ”ဟုနီရဲေနသည့္ သြားမ်ားေပၚေအာင္ ျပဳံးျပီး  ဦးဘိုေဌးက ဆိုသည္။

ထန္းတက္လွ်င္ မိသားစု တစ္စုလံုး ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကရၿပီး၊ျမဴအိုးေကာက္ရျခင္း၊ ထန္းလ်က္က်ိဳရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မနားႏိုင္ေအာင္အလုပ္မ်ားသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြအနည္းငယ္သာ ရရွိေသာေၾကာင့္ တျခားအလုပ္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြမ္းဝါးလ်က္ ေျပာသည္။

ထန္းသမားမ်ားက ထန္းတက္ျခင္း အလြန္အႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္တစ္ခုဟု သတ္မွတ္လာၾကၿပီး လုပ္အားႏွင့္ လုပ္ခ မမွ်တျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းအလုပ္ကို စြန္႔ၿပီး ၀င္ေငြအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသ၊မေလးရွားႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို သြား၍အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“ထန္းပင္ေပၚက ျပဳတ္က်လို႔ က်ိဳးတဲ့သူနဲ႔ ေသတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္”ဟု ထန္းပင္က ျပဳတ္က်ၿပီး ဆယ္ရက္ခန္႔ မထႏိုင္ဘဲ အိပ္ရာေပၚမွာ လဲေနခဲ့ရသည့္ ဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။ ယင္းေၾကာင့္လည္း ထန္းတက္သမားရွားလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆက္လက္ဆိုသည္။

ထန္းပင္ တစ္ပင္က ထန္းလ်က္ ၁ ပိႆာေက်ာ္ခန္႔ရရွိသည္။ဦးဘိုေဌးသည္ ယခင္က တစ္ရက္လွ်င္ အပင္ (၆၀) ခန္႔တက္ၿပီး ထန္းလ်က္ ၁၀၀ ပိႆာခန္႔ ရရွိေသာ္လည္း “ေစ်းမေကာင္းေတာ့ ဘယ္လိုမွ မစားရဘူးေပါ့ ” ဟု လမ္းဘက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ထန္းလ်က္လုပ္ငန္းသည္ အေျခအေနမေကာင္းေတာ့ေပ။ ထန္းလ်က္ကို ဝယ္ယူသူ နည္းပါးလာၿပီး ေစ်းခ်ိဳသည့္ သၾကားမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူအသံုးျပဳၾကေတာ့သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ထန္းလ်က္ အလံုးေသး ဆိုလွ်င္ က်ပ္တစ္ပိသာ ၁၀၀၀ ရွိၿပီး၊အလံုးႀကီးဆိုလွ်င္တစ္ပိသာ ၉၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

အရက္ခ်က္လို႔ရသည့္ ထန္းလ်က္ အေပ်ာ့တစ္ပိသာမွာ ၈၅၀ က်ပ္ဝန္းက်င္သာရွိေနသည္။သို႔ေသာ္လည္း ထန္းလ်က္ ဝယ္ယူသူသည္ နည္းပါးလာသည္ဟု မေကြးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အာရွပဲြရုံက ဦးျမင့္စိုးက ဆိုသည္။

“အရင္တုန္းက နယ္ေတြမွာ (အရက္)ခ်က္ စက္ရုံေတြ ရွိတယ္ေလ။ စက္ရုံေတြက ထန္းလ်က္ပဲ သံုးၾကတာ။ ခုေတာ့ သၾကားက ထန္းလ်က္ထက္ ေစ်းခ်ိဳေနေတာ့ သၾကားေျပာင္းသုံးၾကတယ္။ ”ဟု ၎က စာရင္းေရးမွတ္ေနရင္း ေျပာဆိုသည္။

ထန္းေတာင္သူမ်ား  အေျခအေနမေကာင္းေတာ့ေသာေၾကာင့္ ထန္းလ်က္ကို တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ (Value A)အရက္ခ်က္လွ်င္ စီးပြားေရး အဆင္ေျပမည္ ထန္းေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ထန္းသမားမ်ားမွာ အစိုးရ ဖမ္းဆီးမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အရက္ခ်က္ျခင္းမျပဳလုပ္ရဲၾကေပ။

“ဒါက ဥပေဒနဲ႔ မလြတ္ဘူးေလ။ကိုယ္က (ပိုက္ဆံ)ေပးႏိုင္ရင္ ေပး၊မဟုတ္ရင္ ေထာင္က်မွာ ”ဟု ေညာင္ပင္ ေက်းရြာက ဦးဘိုေဌးက ဆိုသည္။

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အစိုးရသည္ ယစ္မ်ိဳးစီမံခန္႔ခဲြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေပါင္းဖိုျဖင့္ ခ်က္လုပ္ျခင္းကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ဖ်က္သိမ္းေစရန္ဟု ျပဌာန္းထားၿပီး ဗဟိုအရက္ခ်က္ စက္ရုံ တည္ေထာက္ခ်က္လုပ္ျခင္းကို တေျဖးေျဖးအားေပးသြားရန္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ထန္းလ်က္ ၁ ပိႆာကို ၁၅၀၀ ဝန္းက်င္သာရွိၿပီး ယင္းထန္းလ်က္ ၁ ပိႆာကို အရက္ခ်က္မည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္လီတာႏွင့္ တစ္ဝက္ ရရွိသည္။ အရက္တစ္လီတာကို ၁၂၀၀ ေစ်းႏႈန္းရွိသျဖင့္ ထန္းလ်က္ ၁ ပိႆာကိုအရက္ ခ်က္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ရရွိေနေသာေၾကာင့္ တြက္ေျခကိုက္သည္ဟု ထန္းလ်က္ကို အရက္ခ်က္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။  

ထန္းလ်က္ကို အရက္ထုတ္လုပ္ရန္ ထန္းလ်က္ကိုေရစိမ္ရၿပီး ထန္းရည္က ရရွိသည့္ ထန္းရည္အနယ္ႏွင့္ ေကာက္ညွင္းေရာစပ္ထားျပီး ေျမအိုးတစ္လုံးထဲတြင္ တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ည စိမ္ထားရသည္။ ယင္းသို႔စိမ္ထားသည့္ ထန္းရည္ကို မီးဖိုေပၚမွာ ၈ နာရီခန္႔ က်ိဳခ်က္ေပါင္းခံထားလွ်င္ အရက္မ်ားထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထန္းအရက္၏ အရသာသည္ အနည္းငယ္ခါးၿပီး “အျမည္း မလိုဘူး”ဟု ရြာသစ္ႀကီး ရြာက ဦးေအာင္ႏိုင္က ဖန္ခြက္ထဲမွ အရက္ကို ေမာ့ေသာက္ေနရင္းေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ဒဂုံနီတို႔ ဆိုရင္ တအားျပင္းတယ္။ ျပင္းတာက်ေတာ့ ဒဂုံနီ တစ္လံုးဆိုရင္ ေရတစ္လံုး ေရာရတယ္။ ထန္းအရက္ဆိုရင္  ဘာေရမွ ေရာစရာ မလိုဘူး” ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

ဦးေအာင္ႏိုင္တို႔ရြာမွာဆိုလွ်င္ တျခားအရက္မ်ားကို ေသာက္သံုးမႈနည္းပါးၿပီး ထန္းလွ်က္အရက္ကို ေသာက္သံုးသူ ပိုမ်ားလာၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းသည့္ ေသာ့ခ်က္က်ျပီး လက္ရွိအေနအထားတြင္ စီးပြားျဖစ္ အၾကီးစာအရက္ထုတ္လုပ္သည့္ အရက္ပုလင္းမ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္ျပီး မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာအရ တပိုင္တႏိုင္ တရက္ကို ေပါင္းအိုးႏွစ္အိုးခန္႔ ခ်က္ေနသူမ်ားကို ခြင့္ျပဳမေပးျခင္းသည္ မွ်တမႈကင္းအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ထန္လွ်က္အရက္ ခ်က္သူတစ္ခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။ ၁၉၁၇ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒ၊ပုဒ္မ ၃၀ (ဃ)တြင္ ျပစ္မႈေျမာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ားအျဖစ္ ယစ္မ်ိဳးသက္၀င္ရာ ပစၥည္းျပဳလုပ္ရန္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း၊သိမ္းဆည္းျခင္၊လက္ရွိထားျခင္း၊အျပဳအမူတစ္ခုခုကိုတရားခံ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ပါရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျပီး ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေျခာက္လအထိေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊က်ပ္တစ္ေထာင္ထိ ေငြဒဏ္သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ စီရင္ျခင္းခံရမည္ဟု ေဖာ္ထားသည္။

ယင္းကိုလိုနီေခတ္ ယစ္မ်ိဳးဥပေဒ ထန္းေတာင္သူမ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနျပီး ယင္းအတားအဆီး တစ္ခုကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးႏိုင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ခန္႔အတြင္ ပထမဆုံး လူထုဆႏၵမဲျဖင့္ ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသည့္ အရပ္သားအစိုးလက္ထက္တြင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလာႏိုင္မည္ဟု ထန္းေတာင္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ဦးေဌးသည္  အရက္ခ်က္ေသာေၾကာင့္ ရဲမ်ားဖမ္းဆီးမႈကို ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၎ႏွင့္အတူ ရြာက အရက္ခ်က္သူ ၄ ဦးခန္႔လည္းဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ဒဏ္ေၾကးေငြ ၁ သိန္းက်ပ္ ေပးၿပီး ျပန္လြတ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တကယ္လို႔မ်ား ေထာင္က်သြားရင္ ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔ ခဲြလို႔ အိပ္ဖူးတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ပိုက္ဆံကုန္ရင္ ကုန္ပါေစဆိုျပီး အဲဒီတုန္းက မ်က္ရည္ေတာင္က်မိတယ္ ”ဟု ေခါင္းေအာက္ငိုက္ကာ  ေျမျပင္ကို လက္နဲ႔ ကုပ္ရင္း ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

ထန္းပင္က ထြက္ရွိသည့္ ထန္းရည္ကို ထန္းလ်က္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ထန္းလ်က္ကို အရက္အျဖစ္ျပဳလုပ္ခြင့္ ကို အစိုးရကသာ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးမည္ဆိုလွ်င္ အရက္သည္ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ထန္းလွ်က္ကုန္ၾကမ္းေစ်းျမင့္ကာ ထန္းေတာင္သူတို႔၏ ဘဝသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လိမ့္မည္ဟု ယူဆေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ထန္းတက္သမားဘဝကို ေက်ာခိုင္းကာ အိမ္နီးခ်င္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားအလုပ္ေနသူမ်ားသည္ ျပန္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေန တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထန္းပင္ကို ခုတ္ေရာင္းျခင္း၊ထန္းတက္သမားမ်ား တျခားေဒသမ်ားသို႔ သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ ထန္းေတာင္သူတို႔ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားလည္း ရွိလာမည္ဟု ထန္းေတာင္သူမ်ားက ယံုၾကည္ထားၾကသည္။

“ထန္းအရက္လုပ္တာကို မပိတ္ပင္ေစခ်င္ဘူး။ ဒီစီးပြားေရးက က်ေတာ့ ခ်မ္းသာဖို႔ မဟုတ္ဘူးေလ။ ကိုယ့္မိသားစု စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္ေလာက္ပါပဲ။ဒီခ်က္အရက္ကေလးကို က်ေနာ္တို႔ ခ်က္ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္ ” ဟု လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္နွစ္က ထန္လွ်က္ကို အရက္ခ်က္သျဖင့္ အဖမ္းခံရဖူးသူ ဦးေဌးကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ႏွင့္ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ဓါတ္ပုံအတြက္စာ
၁။တစ္ပိသာ ၁၅၀၀က်ပ္ တန္ ထန္းလွ်က္ကို အရက္ခ်က္ျပီးေရာင္းလွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ ရသည္။
၂။ထန္းလွ်က္ ေစ်းမေကာင္းသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဖားကန႔္၊ထိုင္းႏိုင္ငံ၊မေလးရွားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ၀င္ေငြရရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သြားလုပ္ေနၾကသည္။
၃။ထန္းပင္တပင္သည္ တစ္ရာသီလွ်င္ ထန္းလွ်က္ ပိသာ ၁၀၀ခန္႔ ရရွိႏိုင္သည္။

Leave a Reply

Close Menu