လုပ္အားေပးအခက္အခဲေၾကာင့္ လြယ္ၿငိမ့္ေဒသ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ တုိးခ်ဲ႕ထိန္းသိမ္းရန္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြလာရ

Author : Salai Hau Khai
Date : 22 August 2019

လြယ္ျငိမ့္ ေက်းရြာ အစုအဖြဲ႔ ပိုင္သစ္ေတာ
ကြက္လပ္ေျမတြင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ Austria ပင္

Photo By: Salai Hau Khai

 ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ လြယ္ျငိမ့္ေက်းရြာ အစုဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ ဆက္လက္ ထိန္းထိမ္းရန္  လုပ္အားေပးအခက္အခဲရွိလာတဲ့အတြက္ လုပ္သားငွားရမ္းရန္ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ ၀င္ေငြရွာလာရေၾကာင္း အစုအဖြ႔ဲပိုင္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ရွိသူထံမွ သိရတယ္။

လြယ္ၿငိမ့္ ေက်းရြာအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ(CF)ကို လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စတင္စဥ္က လုပ္အားေပးရရွိရန္ လြယ္ကူေပမယ့္ ယခုအခါ ေရရွည္ ထိန္းသိမး္ရန္နဲ႔ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာမ်ားကို သစ္ေတာထပ္မံ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ လုပ္အားေပးရရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူ ဦးစံထြန္းက ေျပာတယ္။

“   cf ေရရွည္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးလို္အပ္ပါတယ္။ စိုက္ရံုနဲ႕မျပီဘူး။ ငါးႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္ ေရေပးတာ နဲ႔ မီးတားလမ္းမ်ားလုပ္ဖို႕ လုပ္အားနဲ႔ ေငြလိုအပ္ပါတယ္“လို႔ ၎ကေျပာတယ္။

လြယ္ၿငိမ့္ CF ဟာ ရြာအနီးတြင္တည္ရွိၿပီး ရြာမွ လုိအပ္တဲ့ ထင္းအတြက္ ရြာသားမ်ားက သစ္ေတာမွ သစ္ကိုင္းမ်ားေကာက္ယူၿပီး အသံုးျပဳၾကတယ္။

သစ္ေတာမွာ တျဖည္းျဖည္းၾကီးလာၿပီး ထိန္းသိမ္းရတဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားလည္း ပိုလာတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။

အရင္က CF အတြက္ လုပ္အားေပးလုပ္ခဲ့ေပမည့္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မိသားစု အတြက္ ၀င္ေငြရွာေပးေနရတဲ့အတြက္ လုပ္အားေပးအခ်ိန္ျပည့္ မလုပ္ေပးႏုိင္တာ့ေၾကာင္း လြယ္ၿငိ္မ့္ရြာမွ ကိုဖုိးလျပည့္က ေျပာတယ္။

https://youtu.be/fnuDUonEuSU

CF ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပံုေငြရရွိရန္ စီစဥ္

          လက္ရွိအခ်ိ္န္မွာ ဧက ၆၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ လြယ္ၿငိမ့္ CF သို႔ သစ္ပင္ထိန္းသိမ္းရန္ စိတ္၀င္စားတဲ့ ႏုိ္င္ငံျခားသားမ်ား မၾကာခဏေရာက္ရွိလာပါတယ္။

          အဲဒီႏုိင္ငံျခားသားေတြက CF အတြင္း သစ္ပင္ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳဖို႔ လုိတဲ့ ေနရာမ်ားအတြက္ ေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သစ္ပင္ေတြ ယူလာစိုက္ပ်ိဳးေပးကာ သူတုိ႔ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သစ္ပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအခ်ိဳ႕ လုပ္လာၾက ေၾကာင္း ဦးစံထြန္းကေျပာတယ္။

          သစ္ပင္တစ္ပင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ေငြေၾကး က်ပ္ ၇၀၀၀ နဲ႔ ၈၀၀၀ ၾကားေထာက္ပံ့ၾကၿပီး ရရွိတဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး နဲ႔ ေဒသခံမ်ားကိုငွားရမ္းကာ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သစ္ပင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ေနရေၾကာင္း ၎ကေျပာတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေႏြရာသီမွာ သစ္ပင္းမ်ားေရေပးရန္ အင္းထဲကေန စက္နဲ႔ ေရတင္ဖုိ႔အတြက္ ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။

အဆုိပါေငြေၾကးမ်ားရရွိရန္ အင္းေလးေဒသသို႔ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားထံ ေကာက္ယူတဲ့ ၀င္ေၾကးမွ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစိုးရထံ ေတာင္းဆုိသြားဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ဦးစံထြန္းကေျပာတယ္။

https://youtu.be/_gbXkcSpuTA

လက္ရွိ လြယ္ၿငိ္မ့္ CF သို႔ စိတ္၀င္စားၿပီး ေရာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ နားခုိဖုိ႔ အတြက္ နားေနေဆာင္တဲကို ေဆာက္ေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပိုမုိစိတ္၀င္စားလာရန္အတြက္  ေတာထဲသို႔ သြားလာႏုိင္ရန္ လမ္းေဖာက္ေပးရန္လည္း စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ဦးစံထြန္းကေျပာတယ္။

နားေနေဆာင္

Photo By: Salai Hau Khai

လြယ္ၿငိမ့္ CF ျဖစ္ေပၚလာပံု

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ CF သစ္ေတာထိန္းသိမ္းနယ္ေျမ ၆ ခုထဲမွာ လြယ္ၿငိမ့္ CF တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တယ္။ စုစုေပါင္း ဧက ၆၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး အင္းေလကန္နဲ႔ နယ္ေျမဆက္စပ္ေနတယ္။

လြယ္ျငိမ္းေက်းရြာမွာလူဦးေရး  ၅၆၉ ဦး ရွိၿပီး ေညာင္ရႊျမိဳ႕ကေနဆိုင္ကယ္နဲ႔ နာရီဝက္ေလာက္သြားရပါတယ္။

အရင္က သစ္ေတာမ်ားရွိေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္း ေတာင္ကတံုးျဖစ္လာၿပီး မုိးရြာတဲ့အခါ ေတာင္ကတံုးမွ ေျမမ်ား ရြံမ်ား အင္းေလးကန္နဲ႔ ရြာထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့တယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ ရြာသားမ်ားအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ကာ သစ္ေတာမ်ားျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေတာင္ကတံုးကို သစ္ေတာျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။

ေဒသအစုအဖြဲ႔ပုိင္ သစ္ေတာအေနနဲ႔ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးကာ သစ္ေတာကို ေဒသခံမ်ားကပဲ ထိန္းသိမ္းရၿပီး အစိုးရက ပ်ိဳးပင္မ်ားနဲ႔ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္။

၂၀၀၀ ခုုနွစ္တြင္ အစိုုးရထံမွ  CF အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရခဲ့ျပီး အခုလက္ရိွ မွာေတာ့ သစ္ပင္မ်ား အရင္ထက္ပိုမ်ားလာတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *