အင္းေလးဇုန္သို႔ သံုးႏွစ္ဆက္တုိက္ ျပည္ပခရီးသြား အဝင္နည္းလာသျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားကို အမွီျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထိခုိက္လာ

ေဇာ္ရဲေသြး/ သဇင္လတ္

အင္းေလး ေလွဆိပ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့ နိုုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္ တခ်ဳိ႔

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းရွိ အင္းေလးဇုန္သို႔ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈနည္းလာသျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအေပၚအမီွျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္လာေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုုင္းမွစ၍ ယခုႏွစ္အထိ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ထက္ဝက္နီးပါးေလ်ာ့က်လာသျဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ယကၠန္းလုပ္ငန္း၊ စက္ေလွလုပန္ငန္းႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္လာသည္။

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လအထိ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လအထိ ႏႈိုင္းယွဥ္ခ်က္အရ ျပည္ပခရီးသြား ၀ေရာက္မႈသည္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း အင္ေလးဇုန္၀င္ခြင့္ ေကာက္ခံသည့္ေကာ္မတီ၏စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထက္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ထပ္မံ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားကို အမွိီျပဳေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွသိရသည္။

ေညာင္ေရႊျမိဳ႕ ေပၚရွိ ဟိုုတယ္ မ်ား

ဟုိတယ္အခ်ိဳ႕ ပိတ္သိမ္းမႈမ်ားရွိလာ

ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈနည္းလာသျဖင့္ ဟိုတယ္အခ်ိဳ႕ ပိတ္သိမ္းလာၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုေသာ ဟိုတယ္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း အင္းေလကန္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Save the Inlay Lake မွတာ၀န္ရွိသူ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာသည္။

“ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆုိရင္ တခ်ိဳ႕ဆုိရင္ တျခားသူေတြကို ေရာင္းလုိက္ရတာတို႔ ၊အခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ပိတ္သိမး္လုိက္ရတာတာတုိ႔ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က ကိုယ္ပိုင္ေျမနဲ႔မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံေျမေနရာေတြငွားရမ္းထားတယ္။ ကုန္က်စားရိတ္ၾကီးတယ္။ ဟိုတယ္ၾကီးေတြဆုိရင္ ၀န္းထမ္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ရတဲ့အေနအထားေတြရွိတယ္။ ဟိုတယ္ေလးေတြဆို ပိတ္ထားရတယ္”ဟုုဦးခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

အင္ေလးကန္ႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ေပၚအတြင္းပိတ္ထားသည့္ ဟိုတယ္ သံုးခုခန္႔ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

အင္ေလးဇုန္အတြင္း တရားဝင္ဖြင့္ခြင့္ရထားေသာ ဟိုတယ္ ၁၁၃ လံုးရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရး သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနခြဲမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ဥေရာပမွ ခရီးသည္မ်ားသည္ ရိုင္ရယ္အင္းေလး ဟိုတယ္သုိ႔ ႀကိဳတင္အခန္းမွာယူထားျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္မ်ားရွိေၾကာင္း ရိုင္ရယ္အင္းေလးဟိုတယ္မွသိရသည္။

ယခုလို ခရီးသည္မ်ား အဝင္နည္းသည့္ကာလတြင္ အလုပ္ပါးသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာဟိုတယ္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာမဲ့ခြင့္ေပးၿပီး အနားေပးထားေလ့ရွိၿပီး အင္းေလးေဒသရဲ႕ ပြဲေတာ္ကာလ(လူစည္ကားခ်ိန္)မွ ျပန္လည္ေခၚယူေလ့ရွိေၾကာင္း အင္းေလးဇံုအတြင္းရွိ ဟိုတယ္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

ယကၠန္းလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ဝင္ေငြထိခိုက္၊  ျပည္တြင္းဦးစားေပးထုတ္လာ

ၾကာခ်ည္ႏွင့္ ယက္လုပ္ထားသည့္ အထည္မ်ားေရာင္းခ်သည့္ ေခတ္ဆန္းယဥ္ ယကၠန္းရံုသည္ ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမ်ားေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ အထည္ေရာင္းအား တစ္ရက္လ်င္ ကန္ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေရာင္းခ်ရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ရက္ ကန္ေဒၚလာ သံုးရာဝန္းက်င္သာရေၾကာင္း ဆိုင္တာဝန္ခံထံမွသိရသည္။

အင္းေလးကန္ထဲတြင္ ယကၠန္းရံုဖြင့္ထားၿပီး ေဒသထြက္ ဝတ္စံုမ်ား ယက္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ေရႊပဒုမၼာဆိုင္သည္လည္း ဆိုင္စဖြင့္စဥ္က ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို ေရာင္းရန္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲေရာင္းခ်လာရေၾကာင္း ဆုိပိုင္ရွင္မွသိရသည္။

ၾကာခ်ည္ထည္မ်ားဟာ  ပု၀ါ သကၠန္း စသည့္အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး က်ပ္ကိုးေသာင္းမွ ႏွစ္ဆယ့္သံုးသိန္းအထိ ေစ်းႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိ ၾကာခ်ည္အထည္ထက္ ျပည္တြင္းႀကိဳက္ေစ်းသက္သာသည့္ ခ်ည္ထည္၊ ပိုးထည္မ်ားကိုပိုမိုေရာင္းခ်လာေၾကာင္း ယကၠန္းရံုမ်ားမွသိရသည္။

အင္းေလးေဒသသည္ မိုးရာသီတြင္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေလ့ရွိေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လမွစ၍ စပိန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံခရီးသည္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၿပီး ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္ေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ ေနာက္ပိုင္းမွ ယခုုအခ်ိန္ထိ  အီတလီနွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံမွ ခရီးသည္မ်ား မလာသေလာက္ ျဖစ္သြားေၾကာင္း ယကၠန္းရံုမ်ားထံမွသိရည္။

စက္ေလွေမာင္းသမားမ်ားရပ္တည္ရ ခက္ခဲလာ
အင္းေလးေဒသသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို စက္ေလွမ်ားျဖင့္ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးရန္ အတြက္စက္ေလွလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ စက္ေလွသမားမ်ား လည္း ၀င္ေငြေလွ်ာ့လာေၾကာင္း ၎တုိ႔ထံမွသိရသည္။
၂၀၁၇ အေရွ႕ပိုင္းက ဧည့္သည္မ်ားအဝင္မ်ားသျဖင့္ ရွိသည့္စက္ေလွႏွင့္မလံုေလာက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးႀကံဳခဲ့ရေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္ေန႔လွ်င္ စက္ေလွသံုးစီးခန္႔သာ ေျပးဆြဲေနေရေၾကာင္း စက္ေလွ ၂၈ စီး ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေညာင္ေရႊစက္ေလွမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးစိုးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။
 “မႏွစ္က နည္းတယ္ဆိုတာ ဒီႏွစ္ေလာက္မဆိုးဘူး။ ဒီႏွစ္ကပိုဆိုးေနတယ္ ။မႏွစ္ (ဒီအခ်ိန္)ကပ်မ္းမွ်တြက္မယ္ဆိုရင္ တစ္ရက္ကို ဆယ္စီးေလာက္ကေတာ့ ထြက္ေနရတယ္ ဒီႏွစ္က ႏွစ္စီးသံုးစီးနဲ႔တင္ၿပီးေနတယ္” ဟု ဦးစိုးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။
ယခင္က ခရီးသည္မ်ားကို ေန႔စဥ္ စက္ေလွေမာင္းပို႔ေနရေသာ္လည္း ယခုအခါ ၈ ရက္အတြင္းမွာ စက္ေလွႏွစ္ေခါက္သာ ပို႔ရသျဖင့္ တစ္ေယာက္စာ ထမင္းစားရိတ္(၃၀၀၀) ပင္ရရွိရန္ ခက္ခဲလာေၾကာငး္ စက္ေလွသမားတစ္ဦးကဆိုသည္။
လက္ရွိအေျခအေနမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေနရင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စိုက္ပ်ိဳးသည့္လုပ္ငန္းကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
ခရီးသည္မ်ား အ၀င္နည္းသည့္အျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ မွတ္ပံုမတင္ထားသည့္ စက္ေလွအစီးေရလည္း မ်ားလာသည့္အတြက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းသြားေၾကာင္း ဦးစိုးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။
အင္းေလးေဒသတြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ စက္ေလွအစီးေရ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မွတ္ပံုမတင္ထားသည့္ စက္ေလွမွာ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဆယ္ေလွ၏ ဆယ္ဆ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိေၾကာင္း စက္ေလွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွသိရသည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ေဒသအႀကိဳက္ပံုစံ ေျပာင္းလဲလာ

အင္းေလးဇုန္အတြင္းသုိ႔ သြြားေရာက္ေလ့လာသည့္အခါ စားေသာက္ဆိုင္အခ်ိဳ႕သည္ ပိတ္သိမ္းထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ ပိတ္ထားသည္မွာ အခ်ိဳ႕က ယခုလိုမိုးရာသီတြင္ ခရီးသြားနည္းသည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ပိတ္ၾကသလိုရွိေပမယ့္ ေဒသခံဆိုင္အခ်ိဳ႕ကေတာ့ လံုးဝျပန္မဖြင့္ေတာ့သည္အထိ ပိတ္သိမ္းသြားၾကေၾကာင္း ပိတ္ထားသည့္ဆိုင္ပတ္ဝန္းက်င္မွ စားေသာက္ဆိုင္အခ်ိဳ႕ထံမွသိရသည္။
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ေပၚရွိ စားေသာက္ဆိုင္အခ်ိဳ႕မွာ ပံုစံေျပာင္းၿပီး ေရာင္းခ်လာေၾကာင္း Peter Tapas & Grill စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ထံမွသိရသည္။
“အမတို႔က ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားေတြ နည္းလာတယ္ဆိုၿပီး ဆိုင္ကို ပိတ္ပစ္လုိ႔လည္းမရဘူးေလ။ ျပည္တြင္းကလာတဲ့သူေတြကို သူတို႔အႀကိဳက္ပံုစံေတြ သေဘၤာသီးေထာင္းတုိ႔လို ခ်ဥ္ခ်ဥ္စပ္စပ္ အရသာ ပံုစံမ်ိဳးေတြ ေျပာင္းေရာင္းတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဆိုင္ပိတ္တဲ့ အထိေတာ့ အေျခအေန မဆိုးေသးဘူး”ဟု Peter Tapas & Grill ဆုိင္ပိုင္ရွင္ မွေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစ အေျခအေနမွာေတြ႔ရေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ဆုုိင္မဖြင့္ေသးေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

အင္းေလးေဒသသိုု႔ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကိုု ဘယ္လုုိျပန္ဆြဲေဆာင္မလဲ.. 

အင္းေလးေဒသကို ယခင္ကဲ့သုိ႔ ခရီးသြားမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးႏွင့္ အင္းေလးကန္ကို ယခင္ကလို သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္ၿပီး တိမ္ေကာပ်က္စီးေနေသာ ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္သြားပါက ခရီးသြားမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု Save The Inle Lake အဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံျခားသား နည္းလာတဲ့ကိစၥကေတာ့ အဓကကေတာ့ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ေပ့ါ။ ၿပီးေတာ့ အစိုးရက အာရွခရီးသြားပိုမိုတုိးတက္လာဖို႔လုပ္ေပမယ့္ ခုျဖစ္ေနတဲ့ ရွမ္းေျမာက္က စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္လည္း မလာႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ။ အရင္ကရွိခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ပထမဆံုး ေရေပၚေဈးကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားေတြကုိ ျပန္လည္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။ အင္းေလးကန္ႀကီးက ပတ္ဝန္းက်င္ အရင္တုန္းကလို သာယာလွပလာရင္ေတာ့ ခရီးသြားေတြ လာၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတာေပါ့ေလ”ဟု ဦးခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ အင္းေလးေဒသ၏ ကုိယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ ျပန္လည္မ်ားလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ(ကမၻာလွည့္)အား စမ္းသပ္ခြင့္ျပဳထားမႈကို ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ တစ္ႏွစ္ထပ္တိုးထားေသာ္လည္း အင္းေလးေဒသသို႔ ဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ဇူလိုင္လတြင္ အင္းေလးေဒသသို႔ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈဦးေရမွာ တစ္ေသာင္းနီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ဇူလုိင္လႏွင့္ ၂၀၁၉ ဇူလုိင္လမွာေတာ့  ၅၀၀၀ ၀န္းက်င္စီသာ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ညြန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန၊ ေညာင္ေရႊဌာနခြဲမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ မတိုုင္ခင္တြင္ ျမန္မာ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး အတိုုင္းအတာအရ ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၃သန္းေက်ာ္အထိ တိုုးတက္ခဲ့ျပီး၊၂၀၁၈ မွ စ၍ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမွာ ထက္ဝက္ခန္႔  ေလ်ွာ့က်လာခဲ့ကာ ယခုုႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ ျပန္လည္တိုုးတက္လာေနပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *