Author : Aung Ko Ko Oo & Hnin HninPublished : 29 August 2019   ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အင္းေလးကန္နွင့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္္ကိုင္ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးလာေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးနည္းလမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။             အင္းေလေဒသမွာ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး အပင္ႏွင့္သီးနွံမ်ားတြင္ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အကန္႔အသတ္တစ္ခုအေနျဖင့္သာသံုးရသည့္   GAP နညး္လမ္းႏွင့္ နွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး လံုး၀ မသံုးရသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား စတင္မိတ္ဆက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ မွာ လက္ေတြ႔စိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။             “ေနာက္တစ္ခ်ိန္မွာ ေစ်းကြက္အလားလာ ရွိတာေပါ့ေနာ္၊Continue Reading

Author : Salai Hau KhaiDate : 22 August 2019 လြယ္ျငိမ့္ ေက်းရြာ အစုအဖြဲ႔ ပိုင္သစ္ေတာ ကြက္လပ္ေျမတြင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ Austria ပင္ Photo By: Salai Hau Khai  ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ လြယ္ျငိမ့္ေက်းရြာ အစုဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ ဆက္လက္ ထိန္းထိမ္းရန္  လုပ္အားေပးအခက္အခဲရွိလာတဲ့အတြက္ လုပ္သားငွားရမ္းရန္ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ ၀င္ေငြရွာလာရေၾကာင္း အစုအဖြ႔ဲပိုင္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ရွိသူထံမွ သိရတယ္။ လြယ္ၿငိမ့္ ေက်းရြာအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ(CF)ကို လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စတင္စဥ္က လုပ္အားေပးရရွိရန္ လြယ္ကူေပမယ့္ ယခုအခါ ေရရွည္ ထိန္းသိမး္ရန္နဲ႔ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာမ်ားကို သစ္ေတာထပ္မံ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ လုပ္အားေပးရရန္Continue Reading

Author : SithuDate : 22 August 2019 စဝ္ေဟမာသိုုက္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း Photo By: Sithu ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပထမဆံုးသမၼတ ေညာင္ေရြွေစာ္ဘြားစ၀္ေရြွသိုက္ ရဲ့ ေနအိမ္ျဖစ္တဲ့ ေညာင္ေရြွေဟာ္နန္းကို  ၁၉၆၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းျပီး ၂နွစ္အၾကာ  ၁၉၆၄ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္ေန႔မွာ အစိုးရပိုင္ ယဥ္ေက်းမွဳျပတိုက္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။  လက္ရွိအခ်ိန္္မွာ သမၼတ စ၀္ေရြွသိုက္ရဲ့ သမီးျဖစ္တဲ့ စ၀္ေဟမိုက္သိုက္ က ေဟာ္နန္းကိုု မိသားစု၀င္အပိုင္အျဖစ္ လြဲေျပာင္းေပးရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ လက္ထက္ကေန ယခုု NLD အစိုုးရအထိေတာင္းဆိုလာခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရဘက္က လြဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။  ထိုကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေညာင္ေရြွေစာ္ဘြား သမၼတစ၀္ေရြွသိုက္ နွင့္ စ၀္နန္းျမ၀င္းတို႕မွContinue Reading

Author By : Han Toe SanDate : 22 August 2019 ေတာင္ၾကီးျမဳိ႔နယ္ ေတာင္ေလးလံုုးေက်းရြာ အုုပ္စုု ဖက္နာမ္ရြာရွိ က်ားမင္းၾကီး အရက္ဆီခ်က္ စက္ရံုု Photo By : Han Toe San ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေလးလံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖက္နမ္ရြာရွိ  က်ားမင္းႀကီးအရက္ဆီခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားၾကား ေလးႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးျပႆနာ  ေျပလည္မႈရရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္က ေဒသခံလယ္မ်ား အတြင္းသိုု႔ ဝင္ခဲ့ေသာ စက္ရံုုစႊန္႔ျပစ္ေရစိုုးမ်ား Photo By : U Moe Zaw စက္ရံုမွ စြန္႔ထုတ္သည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကိုContinue Reading

မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ စက္ျဖင့္လည္ပတ္ေနရေသာ ထုတ္ကုန္စက္မူ့လုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား အခက္အခဲ၊ အလုပ္သမားစရိတ္၊ ျပည္ပမွကုန္ျကမ္းမ်ားကို မယွဥ္နုိင္ျခင္း ျပည္ပသြင္းကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူမူ့မ်ားျပားလာျခင္း နွင့္ စက္ရုံေျကာင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမူ့မ်ားကို ျပုျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားမူ့တို့ေျကာင့္ လုပ္ငန္း အေျခအေန တစ္ေန့ထက္တစ္ေန့ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ စက္မႈလုပ္ငန္မ်ား  အေျခအေနမေကာင္းေသာ္လည္းခ်င္းရုိးရာ အထည္ဒီဇိုင္းမ်ိုးစံုကို ယက္လုပ္ေသာ လက္ယက္ကန္းလုပ္ငန္းမွာ ရုိးရာခ်ည္ထည္လံုခ်ည္ ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ယေန့ထက္တိုင္ ရပ္တည္ေနနုိင္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ့ရုိးရာ ယက္ကန္းလုပ္ငန္္း၏ေအာင္ျမင္မူ့ မိရုိးဖလာ ျမန္မာ့ရုိးရာ ယက္ကန္းလုပ္ငန္း ေရွးဘိုးဘြားလက္ထက္ကတည္းကပင္ ယေန့တိုင္ေအာင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာယက္ကန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စက္မူ့လုပ္ငန္းမ်ားမွာက်ဆင္းလာခ်ိန္တြင္လ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားမလိုပဲ တစ္ေန့လ်ွင္ လုပ္အားခ ၃၅၀၀ က်ပ္ သာေပးရေသာအလုပ္သမား ၇ ေယာက္ခန့္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္သည္။ မံုရြာျမို့Continue Reading

“ အမိႈက္ကိစၥဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲဆိုတာက အၿမဲစဥ္းစားစရာျဖစ္ေနတယ္။ အေကာင္းဆံုးအေျဖရဖို႔ကလဲ ခက္ခဲလြန္းေနတယ္ “ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚအမာၾကည္ကေျပာတာပါ။ အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြထဲမွာ အမိႈက္ေကာက္ျခင္းဟာ ပထမဆံုးလုပ္ငန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က မံုရြာၿမိဳ႕သာယာလွပေရးအတြက္ ေခါင္းစဥ္(၉)ရပ္ထဲမွာလဲ မံုရြာအမိႈက္သိမ္း စနစ္ဟာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႕ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ မံုရြာမွာ ေန႔စဥ္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၁၂၀ ထြက္ရွိေနပါတယ္။ ဒီအမႈိက္ေတြစြန္႔ပစ္တဲ့ ေနရာေတြကို လက္ရွိမွာ ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရွိေနၿပီး စည္ပင္အေနနဲ႔လဲ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ဖို႔ ေနရာသစ္တစ္ခုက အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးလို႔ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ဖို႔ ေနရာအခက္အခဲေတြ႔ေနရပါတယ္။ ယခင္က အမႈိက္ေတြကို ဆားက်င္းသုသာန္၊ အိုးဘိုေတာင္ဆယ္ေပါက္တြဲ၊ ခိုသန္းေက်းရြာအမိႈက္က်င္း၊ ကိုင္းေတာ၊ အက္ေတာေျမေနရာေတြမွာ ပစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက္ေတာ၊ အိုးဘိုေတာင္ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြက ကန္႔ကြတ္ခဲ့တာေတြ၊ လမ္းအခက္အခဲေၾကာင့္ သြားမရတဲ့Continue Reading

တူးေဖာ္ၿခင္းေတြဘယ္ကစ ေစတီဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အထြဋ္အျမတ္ထား ကိုးကြယ္ရာတစ္ခု။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ဗုဒၶဘုရားရွင္ကို ရည္မွတ္ၿပီး ေစတီပုထိုးေတြကို တည္ထားပူေဇာ္ေလ့ရွိၾကၿပီး အထြဋ္အျမတ္ထားတဲ့အလိုက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေနရာ ဒါမွမဟုတ္ ျမင့္မားတဲ့ ေတာင္ကုန္းေပၚေတြမွာ တည္ထားကိုးကြယ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ မံုရြာၿမိဳ႕ကေန ၁၄ မုိင္ေလာက္ေ၀းတဲ့ လယ္ဇင္ေက်းရြာမွာ ရွိတဲ့ ဒီလိုအထြဋ္အျမတ္ထားရာ ေစတီပုထိုးေတြကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔က ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ တိုက္စားမႈကတဆင့္ နုန္းဖို႔ရင္း ေျမေအာက္ကုိေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ ေရွးလူႀကီးအဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့တဲ့ စကားေတြအရ ျပန္လည္တူးေဖာ္ဖို႔အတြက္ ႀကဳိးစားအားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနတာက လယ္ဇင္ရြာ နိဗၺာန္ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ သတင္းသံုးေနထုိင္သူ ဆရာေတာ္ ဦးဇာေနယ်။ ေစတီပုထိုးေတြကုိ ေျမႀကီးေအာက္ျမဳပ္မေနသင့္ဘူးလုိ႔ ဆရာေတာ္က ယူဆထားတဲ့အတိုင္း ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔အတူ ေစတီပုထိုးေတြကုိ စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။Continue Reading

မိုးရာသီဆိုေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းတိုင္း၏ ေန႔အပူခ်ိန္က ျပင္းလွသည္။ မံုရြာၿမဳိ႕၏ အေနာက္ဘက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ အၿပဳိင္ေဖာက္ထားသည့္ ပခုကၠဴ – မံုရြာလမ္း တေလွ်ာက္ ေလက တျဖဴးျဖဴး တိုက္ေန သည္။ လမ္းေဘးတေလွ်ာက္ရြာေတြက ရြာသားေတြကေတာ့ တျဖဴးျဖဴးတိုက္ေနသည့္ ေလႏွင့္ အပူခ်ိန္ကို ဂ႐ုမစိုက္အား။ေနာက္တႀကိမ္ ဘယ္အခ်ိန္တက္လာမွာမွန္းမသိတဲ့ ခ်င္းတြင္း ျမစ္ေရေၾကာင့္ အိမ္လည္း ျပန္မရ။ ႀကဳိတင္ကာကြယ္တာ လည္းျဖစ္၊ ေျပးစရာေျမလည္း မရွိမယ့္အတူ ကားလမ္းမေပၚတက္ ကတၱရာ လမ္းေဘး ေျမသားေပၚ လွည္းတစီးနဲ႔ တဲထိုးေနသည္မွာ ၀ါဆိုလျပည့္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ကစလို႔ေရတြက္လွ်င္ ၁၉ ရက္ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္က ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရလွ်ံလွ်င္ ေရမ်ားသည္ ကမ္းနားရြာမ်ားသာမက လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေျခအထိContinue Reading

ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ မံုရြာျမိဳ႕ နံနက္ခင္း . . . . .။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမစ္အထက္ပိုင္း ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးသည္မ်ား၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားမ်ား၊ ေစ်းသည္မ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည္။ဇူလုိင္လ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ျမစ္ကမ္းေလွ်ာက္ ျမိဳ႕မ်ားအလိုက္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္သို႔ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ မုံရြာႏွင့္ ခ်င္းတြင္းအထက္ပုိင္းေျပးဆြဲေနသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္အျမန္ေရယာဥ္မ်ားကုိ ဇူလိုင္ ၅ ရက္မွ စတင္ကာ ေျပးဆြဲခြင့္ ရပ္နားထားခဲ့ရာမွ လူႏွင့္ကုန္္မ်ားစုၿပံဳလာျခင္းေၾကာင့္ စက္ေလွမ်ားအားလံုးကို ဇူလိုင္ ၁၉ရက္ တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳလုိက္သည္။ သို႔ရာတြင္ျမစ္ေရက စိုးရိမ္အမွတ္အထက္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အျမန္ေရယာဥ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ထြက္ခြာသည့္ေန႔ ေရာက္ သည္ႏွင့္ မံုရြာမွေဖာင္းျပင္သို႔ သြားေရာက္ရန္Continue Reading

အေနာက္ေျမာက္ၿမဳိ႕ေတာ္လို႔ ၿမဳိ႕အဝင္မုခ္ဦးခ်ိတ္ထားတဲ႔ မံုရြာ။ တည္းခိုတဲ့ဟိုတယ္ရဲ႕ ေခါင္မိုးထပ္ကို တက္ျပီးအေနာက္ဖက္ ခပ္လွမ္းလွမ္းကုိ ေငးလုိက္ေတာ့ ျမင္ေတြ႔ရတာက စီးဆင္းေနတဲ့ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႀကီး။ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ကမ္းနားလမ္းတေလွ်ာက္မွာေတာ့ အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ကို ကူးတဲ့ စက္ေလွေတြအျပင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ အထက္ပိုင္း ဟုမၼလင္း၊ ခႏီးၱစတဲ့ၿမဳိ႕ေတြကို ေျပးဆြဲတဲ့ အျမန္ေရယာဥ္ေတြရယ္ ဟုိဒီဥးဒဟိုသြားလာေနတဲ႔ လူေတြကုိ ခပ္ျပျပေလး လွမ္းျမင္ေနရတယ္။ အေနာက္ဘက္ကမ္းကို လွမ္းၾကည့္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကိတ္ေျခာက္အတံုး ေလးေတြ ဆင့္ထပ္ထားသလို ေတာင္တစ္လံုးနဲ႔ အစိမ္းေရာင္ခရင္မ္ တစ္ျခမ္းအုပ္ထားသလို ေတာင္တစ္လံုးကို ဆက္လ်က္ အေနအထားနဲ႔ ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ ဒါလက္ပံေတာင္းေတာင္ပါပဲ။ ေၾကးနီစီမံကိန္းရွိေနတဲ့ ဒီေနရာက ေဒသခံေတြန႔ဲ ကုမၸဏီအၾကားက ေျမယာ ျပႆနာေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတာကုိ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီးေတြ႔ခဲ့ၾကရတယ္။ အခုေတာ့Continue Reading