အင္းေလးဇုန္သို႔ သံုးႏွစ္ဆက္တုိက္ ျပည္ပခရီးသြား အဝင္နည္းလာသျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားကို အမွီျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထိခုိက္လာ

ေဇာ္ရဲေသြး/ သဇင္လတ္ အင္းေလး ေလွဆိပ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့ နိုုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္ တခ်ဳိ႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းရွိ အင္းေလးဇုန္သို႔ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈနည္းလာသျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအေပၚအမီွျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္လာေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုုင္းမွစ၍ ယခုႏွစ္အထိ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ထက္ဝက္နီးပါးေလ်ာ့က်လာသျဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ယကၠန္းလုပ္ငန္း၊ စက္ေလွလုပန္ငန္းႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို…

Continue Reading

လုပ္အားေပးအခက္အခဲေၾကာင့္ လြယ္ၿငိမ့္ေဒသ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ တုိးခ်ဲ႕ထိန္းသိမ္းရန္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြလာရ

Author : Salai Hau KhaiDate : 22 August 2019 လြယ္ျငိမ့္ ေက်းရြာ အစုအဖြဲ႔ ပိုင္သစ္ေတာ ကြက္လပ္ေျမတြင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ Austria ပင္ Photo By: Salai Hau Khai ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ လြယ္ျငိမ့္ေက်းရြာ အစုဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ ဆက္လက္ ထိန္းထိမ္းရန္  လုပ္အားေပးအခက္အခဲရွိလာတဲ့အတြက္ လုပ္သားငွားရမ္းရန္ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ ၀င္ေငြရွာလာရေၾကာင္း…

Continue Reading
ေဟာ္နန္းန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးဖို႔  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခၚမဲ့ရက္ကို အန္တီက ေစာင့္ေနတယ္
စဝ္ေဟမာသိုုက္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း

ေဟာ္နန္းန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခၚမဲ့ရက္ကို အန္တီက ေစာင့္ေနတယ္

Author : SithuDate : 22 August 2019 စဝ္ေဟမာသိုုက္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း Photo By: Sithuျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပထမဆံုးသမၼတ ေညာင္ေရြွေစာ္ဘြားစ၀္ေရြွသိုက္ ရဲ့ ေနအိမ္ျဖစ္တဲ့ ေညာင္ေရြွေဟာ္နန္းကို  ၁၉၆၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းျပီး ၂နွစ္အၾကာ  ၁၉၆၄ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္ေန႔မွာ အစိုးရပိုင္ ယဥ္ေက်းမွဳျပတိုက္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္္မွာ သမၼတ စ၀္ေရြွသိုက္ရဲ့…

Continue Reading
က်ားမင္းႀကီးအရက္ဆီခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကားက ေရဆုိးစြန္႔ပစ္သည့္ ျပႆာနာ ေျပလည္လာ
မ်ုုိးေဖါက္ျပီးသား တင္လဲရည္ကိုု ေပါင္းခံခ်က္လုုပ္သည့္ေနရာ

က်ားမင္းႀကီးအရက္ဆီခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကားက ေရဆုိးစြန္႔ပစ္သည့္ ျပႆာနာ ေျပလည္လာ

Author By : Han Toe SanDate : 22 August 2019 ေတာင္ၾကီးျမဳိ႔နယ္ ေတာင္ေလးလံုုးေက်းရြာ အုုပ္စုု ဖက္နာမ္ရြာရွိ က်ားမင္းၾကီး အရက္ဆီခ်က္ စက္ရံုု Photo By : Han Toe Sanေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေလးလံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖက္နမ္ရြာရွိ  က်ားမင္းႀကီးအရက္ဆီခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားၾကား ေလးႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးျပႆနာ…

Continue Reading
Close Menu