ေဇာ္ရဲေသြး/ သဇင္လတ္ အင္းေလး ေလွဆိပ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့ နိုုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္ တခ်ဳိ႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းရွိ အင္းေလးဇုန္သို႔ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈနည္းလာသျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအေပၚအမီွျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္လာေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုုင္းမွစ၍ ယခုႏွစ္အထိ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ထက္ဝက္နီးပါးေလ်ာ့က်လာသျဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ယကၠန္းလုပ္ငန္း၊ စက္ေလွလုပန္ငန္းႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္လာသည္။ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လအထိ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လအထိ ႏႈိုင္းယွဥ္ခ်က္အရ ျပည္ပခရီးသြား ၀ေရာက္မႈသည္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း အင္ေလးဇုန္၀င္ခြင့္ ေကာက္ခံသည့္ေကာ္မတီ၏စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထက္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ထပ္မံContinue Reading

Author : Salai Hau KhaiDate : 22 August 2019 လြယ္ျငိမ့္ ေက်းရြာ အစုအဖြဲ႔ ပိုင္သစ္ေတာ ကြက္လပ္ေျမတြင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ Austria ပင္ Photo By: Salai Hau Khai  ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ လြယ္ျငိမ့္ေက်းရြာ အစုဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ ဆက္လက္ ထိန္းထိမ္းရန္  လုပ္အားေပးအခက္အခဲရွိလာတဲ့အတြက္ လုပ္သားငွားရမ္းရန္ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ ၀င္ေငြရွာလာရေၾကာင္း အစုအဖြ႔ဲပိုင္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ရွိသူထံမွ သိရတယ္။ လြယ္ၿငိမ့္ ေက်းရြာအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ(CF)ကို လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စတင္စဥ္က လုပ္အားေပးရရွိရန္ လြယ္ကူေပမယ့္ ယခုအခါ ေရရွည္ ထိန္းသိမး္ရန္နဲ႔ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာမ်ားကို သစ္ေတာထပ္မံ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ လုပ္အားေပးရရန္Continue Reading

Author : SithuDate : 22 August 2019 စဝ္ေဟမာသိုုက္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း Photo By: Sithu ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပထမဆံုးသမၼတ ေညာင္ေရြွေစာ္ဘြားစ၀္ေရြွသိုက္ ရဲ့ ေနအိမ္ျဖစ္တဲ့ ေညာင္ေရြွေဟာ္နန္းကို  ၁၉၆၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းျပီး ၂နွစ္အၾကာ  ၁၉၆၄ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္ေန႔မွာ အစိုးရပိုင္ ယဥ္ေက်းမွဳျပတိုက္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။  လက္ရွိအခ်ိန္္မွာ သမၼတ စ၀္ေရြွသိုက္ရဲ့ သမီးျဖစ္တဲ့ စ၀္ေဟမိုက္သိုက္ က ေဟာ္နန္းကိုု မိသားစု၀င္အပိုင္အျဖစ္ လြဲေျပာင္းေပးရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ လက္ထက္ကေန ယခုု NLD အစိုုးရအထိေတာင္းဆိုလာခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရဘက္က လြဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။  ထိုကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေညာင္ေရြွေစာ္ဘြား သမၼတစ၀္ေရြွသိုက္ နွင့္ စ၀္နန္းျမ၀င္းတို႕မွContinue Reading

Author By : Han Toe SanDate : 22 August 2019 ေတာင္ၾကီးျမဳိ႔နယ္ ေတာင္ေလးလံုုးေက်းရြာ အုုပ္စုု ဖက္နာမ္ရြာရွိ က်ားမင္းၾကီး အရက္ဆီခ်က္ စက္ရံုု Photo By : Han Toe San ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေလးလံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖက္နမ္ရြာရွိ  က်ားမင္းႀကီးအရက္ဆီခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားၾကား ေလးႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးျပႆနာ  ေျပလည္မႈရရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္က ေဒသခံလယ္မ်ား အတြင္းသိုု႔ ဝင္ခဲ့ေသာ စက္ရံုုစႊန္႔ျပစ္ေရစိုုးမ်ား Photo By : U Moe Zaw စက္ရံုမွ စြန္႔ထုတ္သည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကိုContinue Reading