က်ားမင္းႀကီးအရက္ဆီခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကားက ေရဆုိးစြန္႔ပစ္သည့္ ျပႆာနာ ေျပလည္လာ

Author By : Han Toe San
Date : 22 August 2019

ေတာင္ၾကီးျမဳိ႔နယ္ ေတာင္ေလးလံုုးေက်းရြာ အုုပ္စုု ဖက္နာမ္ရြာရွိ က်ားမင္းၾကီး အရက္ဆီခ်က္ စက္ရံုု

Photo By : Han Toe San

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေလးလံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖက္နမ္ရြာရွိ  က်ားမင္းႀကီးအရက္ဆီခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားၾကား ေလးႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးျပႆနာ  ေျပလည္မႈရရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္ရံုႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္က ေဒသခံလယ္မ်ား အတြင္းသိုု႔ ဝင္ခဲ့ေသာ စက္ရံုုစႊန္႔ျပစ္ေရစိုုးမ်ား

Photo By : U Moe Zaw

စက္ရံုမွ စြန္႔ထုတ္သည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္သည့္ စနစ္ကို စက္ရံုဘက္မွ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လက စက္ရံုပိတ္ၿပီး  တပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ကာ  စမ္းသပ္လည္ပတ္သည့္အခါ ေရဆုိးျပႆနာ မရွိေတာ့ေၾကာင္း စက္ရံုနွင့္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

            “အရင္တုန္းက ဒီ Evaporator(ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္စက္) ဆိုတဲ့စက္မရွိခင္ကေတာ့ စက္ရံုက စြန္႔ပစ္(စြန႔္ပစ္ေရ) ထြက္တယ္၊စြန္႔ပစ္ထြက္ေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဧရိယာထဲ (စက္ရံုဧရိယာထဲ) ကုိ ပဲပစ္လိုက္တယ္။ မိုးရြာေတာ့သူကေရစီးနဲ႔ အတူ ရြာသားေတြလယ္ထဲေရာက္ကုန္ေရာ။ အခုေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီ Evaporatorဆုိတဲ့ ေရဆိုးသန္႔တဲ့စက္ကုိတပ္ဆင္လိုက္ၿပီ ။အဲ့ဒီေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာေဒသခံေတြနဲ႔ အဆင္မေျပစရာမရွိေတာ့ဘူး” ဟု စက္ရံုမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ေဇာ္ၿဖိဳးကေျပာသည္။

က်ားမင္းႀကီး အရက္ခ်က္စက္ရံုကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ကာ  ၿပီးခဲ့သည့္  ေလးႏွစ္မွစၿပီးအရက္ဆီထုတ္လုပ္ရာမွစြန္႔ပစ္သည့္ ေရဆုိးမ်ားဟာ အနီး၀န္းက်င္ရွိ ဖက္နမ္၊ေတာင္ဦးေတာင္ေျခ၊ ေရေႏြးေက်းရြာရွိ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမ မ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ား ၀င္လာၿပီး  စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံမ်ား အသီးမေအာင္ျခင္း၊ အပင္မသန္ျခင္း၊ အပင္မရွင္ျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ လယ္သမားမ်ားက သံုးေလးႏွစ္ခန္႔ခံစားရသည္။

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္က အဆုိးရြားဆံုးခံစားခဲ့ၾကရၿပီး  ေရဆုိးျပႆာနာကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ရြာသူရြာသာမ်ားက စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပၿပီးေနာ္က သက္ဆုိင္ရာက စက္ရံုသို႔ လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္သည့္ ျပႆနာေတြကို ၾကပ္မတ္ခဲ့ကာ စက္ရံုေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေျမယာသီးႏွံ ပမာဏအလိုက္ကိုလည္း စက္ရံုဘက္မွ ေဒသခံမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစခဲ့သည္။

ယခုအသံုးျပဳေသာ ေရဆုိးသန္႔စင္သည့္ စနစ္မွာ ေရဆုိးကို ျပန္လည္သန္႔စင္ၿပီး ရရွိေသာေရကုိစက္ရံုအတြက္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အတြက္ ေဒသခံမ်ားဆီသုိ႔ ေရဆုိးမ်ားမေရာက္ရွိေတာ့ေပ။

            လက္ရွိ စက္ရံု စမ္းသပ္လည္ပတ္စဥ္ကာလမွာ  လယ္ထဲသို႔ ေရဆုိးမေရာက္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေရဆုိး၏ ဒဏ္ကို အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရသည့္ စက္ရံုႏွင့္ အနီးဆံုး လယ္ပိုင္ရွင္ ဦးေအးေမာင္က ေျပာသည္။

 

ဦးေအးေမာင္သည္ လယ္ ေလး ဧက ပိုင္ဆုိင္ၿပီ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က စြန္႔ပစ္ေရဆုိးေၾကာင့္ လယ္ သံုးဧကခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

စက္ရံုုမွ တပ္ဆင္ထားသည့္  Evaporator စက္ကို  အိႏၵိယနိုင္ငံမွ မွာယူခဲ့ၿပီး စက္အသံုးျပဳပံုကို  အိႏၵိယနိုင္ငံသားအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးမွ စက္ရံုရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကုိ သင္ျပေပးခဲ့ေၾကာင္း စက္ရံုမန္ေနဂ်ာထံမွသိရသည္။

“စက္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္က ေနာက္ထပ္စက္ရံုတစ္ခုတည္လို႕ရတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ၾကာေနတာ။စက္တန္ဖိုးက ေဒၚလာ ၆သိန္းခြဲေလာက္ရွိတယ္” ဟု မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ေဇာ္ၿဖိဳးကေျပာသည္။

 စက္ရံုုမွ စႊန္႔ပစ္ေရဆိုုးကိုု သန္႔စင္ပံုုအဆင့္ဆင့္

Photos By : Kyar Min Gyi Factory

က်ားမင္းႀကီး အရက္ဆီခ်က္စက္ရံု ႏွင့္ ယခင္စြန္႔ပစ္ေရဆုုိးျပႆနာ

က်ားမင္းႀကီး အရက္ဆီခ်က္ စက္ရံုကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေလးလံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖက္နမ္ေက်းရြာ တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

စက္ရံု ဧရိယာမွာ ဧက ၉၀ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ အရက္ဆီ ၆၅၀၀ ဂါလံ အထိ ထုတ္လုပ္သည္။တင္လဲရည္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး အရက္ဆီ တစ္မ်ိဳးတည္း ကုိသာ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုျဖစ္သည္။

            စက္ရံမွ ထြက္လာသည့္ အရက္ဆီကို မႏၱေလးသို႔အဓိက တင္ပို႔သည္။

စက္ရံုစတင္လည္ပတ္စဥ္က ေရဆိုးမ်ားအတြက္ စြန္႔ပစ္တြင္း ေလးတြင္းရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ၾကာလာသည့္အခါစြန္႔ပစ္တြင္းမ်ား မဆံ့ေတာ့ေသာေၾကာင့္စက္ရံုပိုင္ ေျမလြတ္ ျခံဝင္းအတြင္းစြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။

စက္ရံုမွစြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကိုစက္ရံုပို္င္နက္အတြင္းစြန္႔ပစ္ေသာ္လည္းမုိးရြာသည့္အခါ ေရႏွင့္အတူ စီးလာကာ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္ယာမ်ားဆီေရာက္ရွိလာၿပီး စိုက္ခင္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ယခုအခါစက္ရံုဘက္မွ ေရဆုိးမထြက္ေစရန္ လြန္ခဲ့ေသာ၆လခန္႔ကစက္ရံုကုိေခတၱပိတ္ထားၿပီး  Evaporato စက္ကို တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

စက္တပ္ဆင္ၿပီး စမ္းသပ္လည္ပတ္သည့္ ကာလမွာ ရက္ ၂၀ခန္႔ ၾကာၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေက်းရြာဥကၠဌမ်ားသြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္ခဲဲ့ၿပီး  ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္ ေရဆိုးကုိ ေသာက္သံုး၍ မရေသာ္လည္း စက္ရံုအတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ ေရၾကည္ႏွင့္ အရက္ခ်က္ရာတြင္ ျဖည့္စြက္ေလာင္စာအျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ စြန္႔ပစ္ေရအနည္းငယ္က်န္ရွိေနေသာ အနယ္အႏွစ္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမေတြပ်က္စီးၿပီး က်န္းမာေရးထိခုိက္ခဲ့ရ

ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ က်ားမင္းၾကီး အရက္ဆီခ်က္ စက္ရံုုကိုု အေပၚစီးမွ ျမင္ရစဥ္

ယခင္က စက္ရံု စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားသည္ ေျမာင္းမ်ား၊ေခ်ာင္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ စက္ရံုအနီးနားရွိ ေရေႏြးရြာ၊ေတာင္ဦးေတာင္ေျခရြာ၊ဖက္နမ္ရြာ နွင့္ အျခားရြာမ်ားရွိ   လက္ကြင္းမ်ားဆီေရာက္ရွိလာသည္။

စက္ရံုနွင့္ အနီးဆံုးရွိသည့္ ဖက္နမ္ရွိမွာ လူဦးေရ ၁၄၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ လယ္၊စပါး၊ ေျပာငး္၊ ၾကက္သြန္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳၾကသည္။

 ေရဆုိး၏ အနံ႔သည္ ဆုိးရြားၿပီး ေရဆုိး၀င္ေရာက္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားရွိ စိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေရဆုိး၏ဒဏ္ကို အဆုိးရြားဆံုး ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး ေက်းရြာလူေနအိမ္ေျခမ်ားအထိ ေရးဆိုအနံ႔မ်ား ေရာက္ရွိလာကာ ေဒသခံမ်ား က်န္းမာေရးျပႆနာအခ်ိဳ႕ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ရြာတာ၀န္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။

“ေရဆိုးမ်ားမွထြက္တဲ့ အနံ႔ေတြက ရြာသားေတြကို အရြယ္သံုးပါးမေရြး ေခ်ာင္းဆိုးတာေတြ၊ အသက္ရွဴၾကပ္တာေတြအျဖစ္မ်ားၾကတယ္”ဟုဖက္နမ္ေက်းရြာဥကၠဌ ဦးမိုးကေျပာသည္။

ေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာင္းႏွင့္  စပါးစိုက္ခင္းမ်ားပ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး စိုက္ခင္းအတြင္းဆင္းေသာ ရြာသူ၊သားမ်ားအေနႏွင့္လည္း ယားယံျခင္း၊ အနာေပါက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရဆုိးျပႆနာ ထပ္မံမျဖစ္ပြားရန္

ယခင္ေရဆိုုးစြန္႔ပစ္ထားသည့္ စက္ရံုုပိုုင္ ေျမမ်ားကိုု ေျမဖိုု႔ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

Photo By : Han Toe San

ဖက္နမ္ေက်းရြာအတြင္းေနထုိင္သူ ေဒၚၿငိမ္းက လက္ရွိမွာ စက္ရံုက ေရဆုိးစြန႔္ထုတ္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ေရရွည္မွာ ထပ္မံျဖစ္ပြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။

 “စက္ရံုဆီက အရင္လို အနံ႔ စူးစူးဝါးဝါး မထြက္ေတာ့ေပမယ့္ မိုးရြာတာနဲ႔ အနံ႔ ကထြက္လာတာပဲ” ဟုေျပာသည္။

 ယခင္ကေရဆိုးစြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားကုိ စက္ရံုဘက္မွ ေျမဖို႔လ်က္ရွိၿပီး မိုးမ်ားေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမဖို႔ သည့္စက္မွာ ကြင္းျပင္သို႔ မေရာက္ရွိႏို္င္ေသးေသာေၾကာင့္ အနံ႔ အနည္းငယ္ ထြက္ေနေသးေၾကာင္း မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ေဇာ္ၿဖိဳးကေျပာသည္။

မိုးနည္းလာၿပီး ေျမမာလာသည့္အခါ အနံ႔ေပ်ာက္ေစရန္ ေျမမ်ား ဆက္လက္ဖုိ႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း၎ကဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိမွာ စက္ရံကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေနေသာေၾကာင့္  ေခတၱ ရပ္နားထားသည္။ ျပန္လည္လည္ပတ္ရန္အတြက္အစိုးရခြင့္ျပဳမိန္႔ ကုိစက္ရံုအဆင့္ျမွင့္တင္မႈ အားလံုးၿပီးသြားသည့္အခါ ေတာင္းခံသြားမည္ဟု စက္ရံုထံမွ သိရသည္။

  စက္ရံုကုိ ေက်းရြာဥကၠဌမ်ားမွ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္းလာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး စက္လံုလည္ၿပီးေနာက္ပိုင္းလည္း ပံုမွန္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္ရံု ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အရက္ဆီခ်က္စက္ရံု ၈ ရံုခန္႔ရွိၿပီး အရက္ခ်က္လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ သက္တမ္းတိုးရသည္။

 ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္သက္တမ္းတိုးကာလ ၌ ေရဆိုးသန္႔စင္မႈစနစ္ထားရွိရန္ ၫႊန္ ၾကားထားၿပီး ေရဆိုးသန္႔စင္မႈစနစ္မရွိ သည့္ စက္႐ံုမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရပ္ဆိုင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  RFA သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အရ သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *